เข้าเรียนออนไลน์
ล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  ลืมรหัสผ่าน
นัดพบกลุ่ม
สอบปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่
ตรวจสอบ Plug-in
Adobe Reader
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
000001 อาหารไทยและขนมไทย
มาหัดทำอาหารไทยรสเลิศ 9 รายการ คือ แกงมัสมั่นไก่  แกงเผ็ดเป็ดย่าง  แกงเขียวหวานปลากรายสอดไส้ไข่เค็ม  ต้มยำกุ้ง  ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์  ยำเนื้อย่าง  น้ำพริกลงเรือ  หมูสะเต๊ะ  ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย และขนมไทยสุดอร่อย 5 รายการ คือ ขนมชั้น  ตะโก้เผือก  เม็ดขนุน ฝอยทอง  ข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ
รายละเอียดหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหาร
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด
     - อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
     - สุขลักษณะและสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหาร

อาหารไทย
     - บทนำ
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย
     - การทำอาหารไทย

ขนมไทย
     - บทนำ
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย
     - การทำขนมไทย

ขั้นตอนการเรียน
ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ (หากต้องการใบประกาศนียบัตร)

1. เรียนความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหาร แต่ถ้ารู้เรื่องนี้แล้วก็ข้ามไปทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารได้เลย

2. ทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% ถ้าไม่ถึงให้กลับมาเรียนความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารและทำแบบทดสอบจนผ่าน

3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

4. เรียนและทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ครบ

5. ทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% ถ้าไม่ถึงให้กลับมาเรียนและทำแบบทดสอบจนผ่าน

1. ลงทะเบียน 520 บาท

2. ตรวจสอบตารางภาคปฏิบัติที่หน้าหลักเรียนออนไลน์

3. แจ้งความจำนงเข้าเรียนภาคปฏิบัติ

สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ที่เปิดสอน
  1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
  2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
  3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
  4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
  5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
  6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์)
  7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
  8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
  9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์)
การชำระค่าลงทะเบียน
  1. กรณีต้องการรับใบประกาศนียบัตร กรุณาชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ที่เปิดสอน สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-245-6602 ,02-644-3045 และ 02-644-3254
ลงทะเบียนเรียน