เข้าเรียนออนไลน์
ล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  ลืมรหัสผ่าน
นัดพบกลุ่ม
สอบปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่
ตรวจสอบ Plug-in
Adobe Reader
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
000010 วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  รวมไปถึงวิธีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 ประเภท ได้แก่ การซ่อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ การซ่อมเตารีดไฟฟ้า การซ่อมกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  และการซ่อมเครื่องเป่าผมไฟฟ้า
รายละเอียดหลักสูตร

ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า
1.  ทฤษฏีเบื้องต้นของไฟฟ้า
1.1  ทฤษฏีเบื้องต้นของไฟฟ้า
1.1.1  ศัพท์และความหมายของค่าทางไฟฟ้า
1.1.2  กฏของโอห์ม
1.2 วงจรไฟฟ้า
1.2.1  ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า
1.2.2  วงจรอันดับ หรือวงจรอนุกรม
1.2.3  วงจรขนาน
1.2.4  วงจรอันดับ - ขนานหรือผสม

2. เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2.1 เครื่องมือประเภทไขควง
2.2 เครื่องมือประเภทคีม
2.3 เครื่องมือประเภทประแจ
2.4 ไขควงเทสไฟ
2.5 มัลติมิเตอร์

การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. การซ่อมหลอดฟลูออเรสเซนต์
4. การซ่อมเตารีดไฟฟ้า
5. การซ่อมกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า
6. การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
7. การซ่อมเครื่องเป่าผมไฟฟ้า

ขั้นตอนการเรียน
ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ (หากต้องการใบประกาศนียบัตร)
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. เรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ของแต่ละบทให้ครบ
3. ทำแบบทดสอบวัดความรู้ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%  ถ้าไม่ถึงให้กลับมาเรียนและทำแบบทดสอบจนผ่าน

1. ลงทะเบียน 520 บาท

2. ตรวจสอบตารางภาคปฏิบัติที่หน้าหลักเรียนออนไลน์

3. แจ้งความจำนงเข้าเรียนภาคปฏิบัติ

สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ที่เปิดสอน
  1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
  2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
  3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
  4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)123
  5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
  6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์)
  7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
การชำระค่าลงทะเบียน
  1. กรณีต้องการรับใบประกาศนียบัตร กรุณาชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ที่เปิดสอน สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-245-6602 ,02-644-3045 และ 02-644-3254
ลงทะเบียนเรียน