เข้าเรียนออนไลน์
ล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  ลืมรหัสผ่าน
นัดพบกลุ่ม
สอบปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่
ตรวจสอบ Plug-in
Adobe Reader
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
000002 วิชาอาหารว่าง

มาหัดทำอาหารว่างสูตรเด็ด 16 รายการ คือ ซาลาเปา  ขนมจีบจีน  สาหร่ายห่อกุ้ง  ขนมใบกุยช่าย  สาคูไส้หมู  ช่อม่วง-ขนมจีบไทย  ปั้นขลิบทอดไส้ปลา  กะหรี่พัฟไส้ไก่  กะหรี่พัฟไส้เห็ดหอม  ทอดมันกุ้ง  กระทงทอง  ปอเปี๊ยะทอด  ข้าวห่อทอดทรงเครื่อง  ข้าวตังหน้าตั้ง  ข้าวตังเมี่ยงลาว  หมูสะเต๊ะ

รายละเอียดหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหาร
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด
     - อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
     - สุขลักษณะและสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหาร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง
     - บทนำ
     - การเลือกซื้อวัตถุดิบ

อาหารว่างประเภทต่างๆ
     - อาหารว่างประเภททอด
     - อาหารว่างประเภทนึ่ง
     - อาหารว่างประเภทปิ้งหรือย่าง

ขั้นตอนการเรียน
ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ (หากต้องการใบประกาศนียบัตร)

1. เรียนความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหาร แต่ถ้ารู้เรื่องนี้แล้วก็ข้ามไปทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารได้เลย

2. ทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% ถ้าไม่ถึงให้กลับมาเรียนความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารและทำแบบทดสอบจนผ่าน

3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

4. เรียนและทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ครบ

5. ทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% ถ้าไม่ถึงให้กลับมาเรียนและทำแบบทดสอบจนผ่าน

1. ลงทะเบียน 520 บาท

2. ตรวจสอบตารางภาคปฏิบัติที่หน้าหลักเรียนออนไลน์

3. แจ้งความจำนงเข้าเรียนภาคปฏิบัติ

สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ที่เปิดสอน
  1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
  2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
  3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
  4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
  5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
  6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์)
  7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
  8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
  9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์)
การชำระค่าลงทะเบียน
  1. กรณีต้องการรับใบประกาศนียบัตร กรุณาชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ที่เปิดสอน สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-245-6602 ,02-644-3045 และ 02-644-3254
ลงทะเบียนเรียน