เข้าเรียนออนไลน์
ล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  ลืมรหัสผ่าน
นัดพบกลุ่ม
สอบปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่
ตรวจสอบ Plug-in
Adobe Reader
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
000009 วิชาตัดเสื้อผ้าสมัยนิยม
เรียนรู้หลักการตัดเย็บเสื้อสตรีเบื้องต้น การวัดตัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อแบบปกต่าง ๆ ได้แก่  เสื้อปกปีกนก เสื้อปกกล้วยหอม และเสื้อปกเทเลอร์

     ดูรายละเอียดวิชา   |   ลงทะเบียนเรียน

000012 วิชาเสื้อผ้าสตรี
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ได้แก่ การตัดเย็บกระโปรงสตรี  กางเกงสตรี เสื้อสตรี และชุดติดกัน

     ดูรายละเอียดวิชา   |   ลงทะเบียนเรียน